Generátory a sondy pre hľadanie káblov Kurth


Kurth Electronic  - popredný Nemecký výrobca testovacích a meracích zariadení určených na vyhľadávanie, lokalizovanie a testovanie káblov, káblových trás, vedení, drôtov a sietí – elektrických, dátových aj telefónnych. Vlastnosti: vysoká spoľahlivosť, presnosť, kvalita a pritom dostupnosť. Dôraz sa kladie na jednoduchosť ovládania a možnosť okamžitého merania. Všetky testery Kurth Electronic sú vyrobené v Nemecku. Do e-shopu

Kity KE-xxx

Každý kit KExxx pozostáva z generátora a sondy. Generátor slúži na pripojenie k cieľovému káblu / vodiču / páru / linke a vysiela špecifický signál, ktorý sa následne vyhľadáva pomocou sondy, čím sa lokalizuje trasa kábla / vodiča / páru / linky.

Sonda - vysoko citlivé meracie zariadenie, obsahuje:
zosilňujúci reproduktor - spracovaný signál premieňa na zvuk
vysoko odporový hrot - testovanie bez narušenia funkciu ostatných zariadení
svetlozelená signálna LED dióda - svieti len pri detekcii špecifického 1 kHz signálu vysielaného generátorom
prísvit - doplnkové osvetlenie tmavých miest
konektor na pripojenie slúchadiel - lepšie rozlíšenie hľadanej zvukovej stopy

Generátor - obsahuje 3-stavový posuvný prepínač:
pozícia DATA - vyhľadávanie aktívnych dátových portov. Zelená DATA-LED dióda indikuje zapojený port. Aktivácia Link-LED pre najbežnejšie Routre, Huby a Switche na identifikáciu zapojeného portu.
pozícia CONT - testovanie spojitosti káblov a vedení pomocou zelenej LED diódy indikujúcej spojitosť do približne 5kOhm.
pozícia TONE - vysielanie vyhľadávacieho tónu (4 rôzne typy).

Varovanie:
Hrozba zásahu elektrickým prúdom v prípade použitia tohto nástroja v sieti pod napätím (neplatí pre KE 2093 Line Tracer – použiteľný do 300 V).