Zostavy LSA plus do interéru


V interiéroch sa používajú zosatvy LSA, ktoré sa skladajú podľa nasledovných parametrov:

a) množstvo ukončených párov
- použije sa BoxI pre ukončenie do 30 párov = 60 žíl = 3 LSA lišty
- použije sa BoxII pre ukončenie do 50 párov = 100 žíl = 5 LSA líšt
- použije sa BoxIII pre ukončenie do 100 párov = 200 žíl = 10 LSA líšt
- použije sa KVK200 pre ukončenie do 200 párov = 400 žíl = 20 LSA líšt

Do Boxov sa osádzajú plechové vane s príslušným počtom zubov, podľa počtu líšt potrebných pre ukončenie príslušného počtu párov.

b) montáž na, alebo pod omietku
- pri montáži pod omietku sa osadí na box príslušný rámik
pre BoxI je to 6436 2 004-20
pre BoxII je to 6406 2 004-20
pre BoxIII je to 6437 2 004-20
- pri montáži na omietku sa upevní box na stenu pomocou hmoždín a šróbov

c) potreba istenia - na vstupe liniek do budovy, alebo je kabeláž realizovaná závesným káblom
- pri istení sa LSA lišta osadí magazínom pre bleskoistky
- je poterbné zväčšiť hĺbku boxu pomocou príslušného nadstavca
pre BoxI je to 6436 3 003-20
pre BoxII je to 6406 3 003-20
pre BoxIII je to 6437 3 003-20

Príklad 1: Zostava pre ukončenie 16 párov, bez istenia s montážou skrinky na omietku

Potrebné komponenty:
    6436 1 001-20     Kronection BoxI pre max 30 párov, prázdny         1ks
    6050 3 122-02     Montážny držiak LSA Plus, M=2 zuby                    1ks
    6089 1 102-02     LSA Plus rozpojovacia lišta 2/10, biela                  2ks

Príklad 2: Zostava pre ukončenie 40 párov, s istením a s montážou skrinky pod omietku

Potrebné komponenty:
    6406 1 001-20     Kronection BoxII pre max 30 párov, prázdny        1ks
    6406 2 004-20     Rámik na omietku pre Kronection Box II                1ks
    6406 3 003-20     Nadstavec na Kronection BoxII (pre istenie)         1ks
    6050 3 122-05     Montážny držiak LSA Plus, M=5 zubov                  1ks
    6089 1 102-02     LSA Plus rozpojovacia lišta 2/10, biela                  4ks
    6089 2 017-00     LSA Plus uzemňovacia lišta, červená                    1ks
    6089 2 023-01     Magazín pre 10ks trojpólových bleskoistiek          4ks
    6717 3 513-00     Blesoistka 3-pol. 230V, T, 5kA/5A                          40ks