LSA Profil 2Mbit zárezová technológia


Zárezová technológia pre rýchle spoje telekomunikačných káblov s priemerom žily Cu 0,4 - 0,8 mm, alebo lanko Cu 7 x 0,12 - 0,32 mm s priemerom izolácie max 1,6 mm. Zárezy sú realizované pod uhlom 45˚ bez skrutkovania, spájkovania, alebo odstránenia izolácie zo žíl. Všetky komponenty sú originály od pôvodného výrobcu s patentom a príslušným certifikátom. Lišty LSA Profil sú určené pre rozširovanie mobilných komunikačných sietí (3G, UMTS, 4G, LTE). Lišty sa robia vo vyhotovení pre spojenie 8 párov s tienením. Poskytujú prepoj so šírkou pásma 2Mbit na pár s impedanciou 120Ohm. Lišty sa montujú na konštrukcie.

2Mbit LSA Profil - pre spojenie 8 párov

7015 1 008-01   2Mbit LSA Profil rozpojovacia lišta - Rozpojovacia lišta po zasunutí meracieho konektora alebo rozpojovacieho kolíka vstup-výstup vždy rozpojí, je možné prerušiť vedenie a nezávisle odmerať vstup a výstup. Tienenie pritom zostáva stále spojený.

7015 1 004-50
  Ľavé vedenie kábla pre 2Mbit lištu - Príslušenstvo pre ľavé vedenie kábla ku 2Mbit lište.

7015 1 005-50
  Pravé vedenie kábla pre 2Mbit lištu - Príslušenstvo pre pravé vedenie kábla ku 2Mbit lište.

Technické parametre

Technické parametre zárezovej technológie produktových radov LSA Profil a LSA Plus sú identické. Rozdiel je iba v spôsobe uchytávania líšt. LSA Profil lišty sa používajú najmä na spájanie káblov v 19" skriniach, alebo vo veľkých nástenných konštrukciách.

Doplnky pre LSA Profil

6624 2 401-04   Merací konektor 2/4 - biely, s potlačou
6417 2 055-01   LSA PLUS - Nástroj senzorový
6089 3 055-xx   Rozpojovací kolík - rôzne farby