Prepäťová ochrana pre LSA technológiu


Pri použití prepäťových ochrán je nutné rátať s dodatočným zväčšením LSA lišty do hĺbky. Preto vyberať skrinky s väčšou hĺbkou, do ktorých je možné uložiť lišty s istením. V prípade 19" racku musia byť lišty LSA Profil umiestnené na zadnej lište. Ak by boli uložené na prednej nemuseli by sa zavrieť dvierka.

3-pólové bleskoistky

Magazín pre 3-pol. bleskoistky - Prázdne magazíny pre 10 ks 3-pólových GDT8x13 bleskoistiek montovateľné na LSA-Plus/Profil 2/10 lišty. 3-bodová primárna prepäťováochrana.Pre použitie na LSA Profil lištách je nutné osadiť 2x uzemňovacia svorka na tyč (6089 2 122-00) pre prepojenie zeme magazínu na profilové tyče.
6717 3 513-00   Bleskoistka 3-pol. 230V, T, 5kA/5A - 3-pólová metalo-keramická bleskoistka s rozmermi 8x13mm. Pre limitáciu prepätí, zvodu prúdov a temoochranu. Pre istenie 10 párov (plný LSA modul 2/10) potrebujete 10 ks bleskoistiek a magazím pre bleskoistky 6089 2 023-01.

2-pólové bleskoistky

6089 2 024-01   Magazín pre 8x6 MK bleskoistky - Prázdne magazíny pre 20 ks 2-pólových GDT8x6 bleskoistiek a termopoistiek montovateľné na LSA-Plus/Profil 2/10 lišty. 3-bodová primárna prepäťová ochrana. Pre použitie na LSA Profil lištách je nutné osadiť 2x uzemňovacia svorka na tyč (6089 2 122-00) pre prepojenie zeme magazínu na profilové tyče.

6717 3 343-01
  Bleskoistka 8x6, MK, 230V, 10kA/10A - 2-pólová metalo-keramická bleskoistka s rozmermi 8x6mm. Pre limitáciu prepätí, zvodu prúdov a temoochranu (nutné použiť termopružinku 6417 2 010-00). Pre istenie 10 párov (plný LSA modul 2/10) potrebujete 20 ks bleskoistiek a 20ks termopoistiek a magazím pre bleskoistky 6089 2 024-01.

6417 2 010-00   Termopoistka ku bleskoistke 8x6 - Termopružinka pre bleskoistky v magazínoch 2/10 alebo 2/8 osadených 8x6mm GDT bleskoistkami. Slúži na termoochranu v prípade prehriatia menším prúdom. Iba pre použitie s metal-keramickými GDT bleskoistkami.

Doplnky pre istenie pre LSA Profil

6089 2 122-00   Uzemňovacia svorka na tyč pre LSA Profil - Slúži pre elektrické prepojenie LSA-Profilových líšt osadených magazínmi pre bleskoistky s profilovými tyčami. Pre správnu

funkciu bleskoistiek potrebné 2 ks na jeden LSA-Profil modul osadený magazínom bleskoistiek.